top of page

צילומי מוצר | צילום מוצר על רקע צרוב  | צילום פקשוטים | צילום אריזות | צילום מוצר לקטלוג

MaxKov%20Patern%202020%20Vector%20cut%20

צילום מוצרים ופקשוטים הינו תחום צילום חשוב ביותר בעידן הדיגיטל. תצוגה מקצועית של מוצרי ושירותים של העסק הינה חיונית בכדי למשוך לקוחות חדשים. צילום מוצרים חייב להיות מדויק מקצועי ושיווקי. כיום צילום מוצרים יכול להתבצע במספר סגנונות שונים: צילום מוצר על רקע לבן צרוב, צילום מוצר אווירתי, צילום מוצר לקטלוג וצילום מוצר לשיווק באינסגרם/פייסבוק. בכל אחת מסגנונות הצילום המוצר משווק ללקוח בהתאם לפלטפורמה הרצויה, עם דגש על דיוק ומסר ברור ללקוח. למרות שצילום מוצר נחשב לטכני ו"יבש", אני מתייחס למוצרים כיצורים חיים ומשתדל להעצים כל אלמנט חזותי במוצר ולהפיח בו חיים, אני מאוד אוהב את הגישה הנטורלסטית בצילום ומשתדל לערב כמה שפחות עבודת מחשב. 

צילום מוצרים
bottom of page